MenuMenu
XVIII Konferencja

XVIII Konferencja

MODERNIZACJA TABORU SZYNOWEGO - ZAKUP I UTRZYMANIE

XVIII Konferencja

 

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

zaprasza do udziału w

XVIII KONFERENCJI MODERNIZACJA TABORU SZYNOWEGO – ZAKUP I UTRZYMANIE

która odbędzie się 

13-15 października 2021 r. 

w Centrum Konferencyjnym STOK w Wiśle

 

Tabor kolejowy jest wypadkową wielu procesów. Cykl projektowania, badania i wdrożenia do eksploatacji nowych oraz modernizowanych pojazdów ma charakter długotrwały na który składa się wiele czynników związanych między innymi z opracowaniem koncepcji, projektu czy wymagań i dokumentacji. Na proces wpływ mają również czynniki zewnętrzne związane z uregulowaniami prawnymi czy sytuacją społeczną. 

Podczas konferencji oprócz referatów zaplanowaliśmy fora dyskusyjne

 • ‘Komfort, bezpieczeństwo, ekologia, powtarzalność, dostępność - standard czy wyzwanie dla transportu szynowego” 
 • „Transport kolejowy - od projektu do efektu - niska emisyjność, energooszczędność, interoperacyjność, unifikacja”

Do udziału w konferencji  zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, Sieć Badawcza Łukasiewicz IPS TABOR, CUPT oraz NCBiR. Wystosowano zaproszenia również do  PKP Intercity  SA, PKP Cargo SA, 
PKP LHS Sp. z o.o.,  CPK, Kolei Regionalnych i Aglomeracyjnych, przewoźników prywatnych oraz delegacji z wyższych uczelni.

Zapraszamy Państwa do udziału w szerokim wymiarze aktywności

 • udział
 • prezentacja multimedialna przedstawiająca firmę
 • stoisko podczas 3-dniowej wystawy MODER-SERWIS
 • insert materiałów dla uczestników spotkania
 • rozstawienie rollup na terenie hotelu i Sali konferencyjnej

 

PATRONAT KONFERENCJI

         

PARTNER TECHNOLOGICZNY

 

PARTNER ZŁOTY

         

PARTNER SREBRNY

                    

PARTNER BRĄZOWY

               

PATRONAT MEDIALNY

          

 

KONTAKT

                   

 Anna Modrzejewska                        Aleksandra Jasińska
a.modrzejewska@izbakolei.pl         a.jasinska@izbakolei.pl
501 797 551                                        508 501 037

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ