MenuMenu
XVI Konferencja

XVI Konferencja

MODERNIZACJA TABORU SZYNOWEGO - ZAKUP I UTRZYMANIE

10 - 12 CZERWCA 2019 r., HOTEL "STOK", WISŁA

 

W imieniu Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei serdecznie dziękujemy za udział w

XVI Konferencji

„Modernizacja Taboru Szynowego – zakup i utrzymanie”,

która odbyła się 10-12 czerwca 2019 r., CH Hotel STOK Wisła

Naszym celem była analiza obecnego stanu a także zaprezentowanie kierunków rozwoju taboru szynowego w Polsce. Podczas konferencji poruszone zostały  zagadnienia z zakresu finansowania zakupu, modernizacji, utrzymania oraz eksploatacji jednostek taborowych. Rozmawialiśmy również na temat zaplecza utrzymaniowego taboru, szkolenia kadr, bezpieczeństwa oraz ekonomiki przewozów. Zwróciliśmy również szczególna uwagę na program Dostępność +, dedykowany osobom o ograniczonej mobilności.

Zakres tematyczny:

Modernizacje, naprawy, zakupy

 • zakup vs modernizacja - finansowanie
 • certyfikacje i dopuszczenia nowych i modernizowanych jednostek, interoperacyjność
 • rynek dostawców podzespołów, części i usług – zamówienia i realizacja
 • prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych dla taboru
 • trwałość, komfort i ergonomia – wymagania rynku
 • udogodnienia dla pasażerów

Eksploatacja

 • bieżąca eksploatacja i utrzymanie taboru kolejowego
 • organizacja zaplecza techniczno-naprawczego
 • własne zaplecze utrzymaniowe vs outsourcing usług
 • systemy informatyczne w służbie przewoźników i pasażerów
 • dygitalizacja kolei

Bezpieczeństwo

 • rozwiązania w zakresie zabezpieczania i monitorowania pojazdów
  • przepisy prawne dotyczące osób niepełnosprawnych
  • pasażer - innowacyjne rozwiązania dla bezpieczeństwa i komfortu (ZIP)
  • towar – systemy monitorowania taboru oraz towaru
  • bezpieczeństwo ruchu kolejowego
 • przeciwdziałanie wandalizmowi
 • cyberbezpieczeństwo na kolei

Podczas konferencji otwarta była wystawa MODER – SERWIS, gdzie eksponowane były rozwiązania taborowe dla nowych i modernizowanych jednostek.

 

PATRONAT KONFERENCJI

PARTNER TECHNOLOGICZNY

PARTNER ZŁOTY

      

 

PARTNER SREBRNY

    

PARTNER BRĄZOWY

           

PATRONAT MEDIALNY

 

KONTAKT

 

Aleksandra Jasińska

Aleksandra Jasińska
tel.: 508 501 037
a.jasinska@izbakolei.pl
www.izbakolei.pl

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ
  grupa MTM | najlepsze strony www