MenuMenu
XVI Konferencja

XVI Konferencja

MODERNIZACJA TABORU SZYNOWEGO - ZAKUP I UTRZYMANIE

10 - 12 CZERWCA 2019 r., HOTEL "STOK", WISŁA

ZOSTAŃ PARTNEREM WYDARZENIA

W imieniu Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zapraszamy do udziału w

XVI Konferencji

„Modernizacja Taboru Szynowego – zakup i utrzymanie”,

która odbędzie się 10-12 czerwca 2019 r., CH Hotel STOK Wisła

Naszym celem jest analiza obecnego stanu a także zaprezentowanie kierunków rozwoju taboru szynowego w Polsce. Podczas konferencji poruszone będą  zagadnienia z zakresu finansowania zakupu, modernizacji, utrzymania oraz eksploatacji jednostek taborowych. Będziemy rozmawiać również na temat zaplecza utrzymaniowego taboru, szkolenia kadr, bezpieczeństwa oraz ekonomiki przewozów. Chcielibyśmy zwrócić również szczególna uwagę na program Dostępność +, dedykowany osobom o ograniczonej mobilności.

Zakres tematyczny:

Modernizacje, naprawy, zakupy

 • zakup vs modernizacja - finansowanie
 • certyfikacje i dopuszczenia nowych i modernizowanych jednostek, interoperacyjność
 • rynek dostawców podzespołów, części i usług – zamówienia i realizacja
 • prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych dla taboru
 • trwałość, komfort i ergonomia – wymagania rynku
 • udogodnienia dla pasażerów

Eksploatacja

 • bieżąca eksploatacja i utrzymanie taboru kolejowego
 • organizacja zaplecza techniczno-naprawczego
 • własne zaplecze utrzymaniowe vs outsourcing usług
 • systemy informatyczne w służbie przewoźników i pasażerów
 • dygitalizacja kolei

Bezpieczeństwo

 • rozwiązania w zakresie zabezpieczania i monitorowania pojazdów
  • przepisy prawne dotyczące osób niepełnosprawnych
  • pasażer - innowacyjne rozwiązania dla bezpieczeństwa i komfortu (ZIP)
  • towar – systemy monitorowania taboru oraz towaru
  • bezpieczeństwo ruchu kolejowego
 • przeciwdziałanie wandalizmowi
 • cyberbezpieczeństwo na kolei

Podczas konferencji otwarta jest wystawa MODER – SERWIS, gdzie eksponowane są rozwiązania taborowe dla nowych i modernizowanych jednostek.

Zapraszamy  Państwa do udziału jako: słuchacz, wystawca, firma prezentująca swój potencjał.

PATRONAT KONFERENCJI

PARTNER TECHNOLOGICZNY

PARTNER ZŁOTY

 

PARTNER SREBRNY

PARTNER BRĄZOWY

PATRONAT MEDIALNY

 

KONTAKT

 

Aleksandra Jasińska

Aleksandra Jasińska
tel.: 508 501 037
a.jasinska@izbakolei.pl
www.izbakolei.pl

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ
  grupa MTM | najlepsze strony www