MenuMenu
MODERNIZACJATABORU SZYNOWEGO

XVI KONFERENCJA

Założenia tematyczne:

 

 • Finasowanie
  • wsparcie Funduszy Europejskich (POIŚ, EFIS, CEF)
  • Program Inteligentny Rozwój
 • Modernizacja oraz zakup nowych jednostek
  • certyfikacje i dopuszczenia nowych i modernizowanych jednostek,
  • rynek dostawców podzespołów, części i usług – zamówienia i realizacja,
  • innowacyjne rozwiązania dedykowane taborowi (konstrukcja, trwałość, bezpieczeństwo),
  • najnowsze rozwiązania związane z komfortem i ergonomią,
  • maksymalizacja  potencjału przewozowego operatora towarowego, wdrożenie systemów informatycznych śledzenia pociągów i jednostek ładunkowych, bazujących na nowoczesnych narzędziach teleinformatycznych,
  • modernizacja pojazdów szynowych z uwzględnieniem wymagań interoperacyjności,
  • wdrażanie nowych systemów informacji dla podróżnych,
  • dzierżawa jednostek taborowych,
  • zakup vs modernizacja.
 • Eksploatacja, naprawy i utrzymanie
  • bieżąca eksploatacja i utrzymanie taboru kolejowego,
  • diagnostyka i usuwanie usterek,
  • organizacja zaplecza techniczno-naprawczego,
  • własne zaplecze utrzymaniowe vs outsourcing usług,
  • przeciwdziałanie wandalizmowi,
  • szkolenie kadr.
 • Bezpieczeństwo
  • rozwiązania w zakresie zabezpieczania i monitorowania pojazdów,
  • bezpieczeństwo z uwzględnieniem przepisów prawnych,
  • udogodnienia dla niepełnosprawnych

I dzień 10.06.2019 - poniedziałek

11:00 –11:45 rejestracja oraz zakwaterowanie uczestników konferencji
11:45 –12:45 lunch
12:45 –13:00 uroczyste rozpoczęcie konferencji: Adam Musiał - Dyrektor Generalny, Dorota Markiewicz - Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Uroczyste wręczenie certyfikatów członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

13:00 – 15:00 PANEL I
Wystąpienia i prezentacje zaproszonych gości

13:00 – 13:15 Ministerstwo Infrastruktury*
13:15 – 13:30 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju*  
13:30 – 13:45 Urząd Transportu Kolejowego*  
13:45 – 14:00 Instytut Kolejnictwa, 
„Badania naukowe w służbie branży kolejowej”
14:00 – 14:15 Prezentacja firmy partnerskiej – PARTNER TECHNOLOGICZNY 
14:15 – 14:30 Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora CUPT 
„Sprawne pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie funduszy unijnych”
14:30 – 14:45 NCBiR
„Nowy model finansowania innowacyjnych rozwiązań na przykładzie projektu Inno PKP”
14:45 – 15:00 Prezentacja firmy partnerskiej – PARTNER ZŁOTY

15:00 – 16:00 PANEL II
FORUM DYSKUSYJNE „Budujemy tabor przyszłości”

ERGONOMIA | EKONOMIKA | DESIGN | UNIFIKACJA | EKOLOGIA | BEZPIECZEŃSTWO | INWESTYCJE 

Zaproszeni do udziału:

 • CUPT
 • PKP INTERCITY S.A.
 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,
 • Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
 • Metro Warszawskie Sp. z o.o.
 • ZNTK Mińsk Mazowiecki SA/ Grupa PESA SA
 • FPS Cegielski Sp. z o.o.

MODERATOR: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami

16:00 – 18:00 PANEL III
WYSTĄPIENIA I PREZENTACJE

16:00 – 16:15 PKP INTERCITY SA, Jarosław Oniszczuk - Członek Zarządu, Krzysztof Prządka - Dyrektor Biura Taboru
„Kolej wielkich inwestycji – nowoczesne i bezpiecznie przewozy pasażerskie”
16:15 – 16:30 PREZENTACJA FIRMY PARTNERSKIEJ
16:30 – 16:45 Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Anna Lenarczyk, Członek Zarządu – Dyrektor Handlowy
„Z nowym znakiem – nowa jakość”
16:45 – 17:00 SOSNOWSKI Sp. z o.o., Sp .K. 
17:00 – 17:15 Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.*  
17:15 – 17:30 PREZENTACJA FIRMY Z BRANŻY

17:45 – 18:45 PANEL IV
SYMULATOR PRACY MASZYNISTY

17:45 – 18:00 CS NATURA TOUR Sp. z o.o.*
18:00 – 18:15 JMS Sp. z o.o, Kursy Kolejowe*
18:15 – 18:30 Prezentacja firmy z branży

19:00 Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości

II dzień 11.06.2019 - wtorek

7:00 – 9:30 Śniadanie

10:00 – 14:00 PANEL V
WYSTĄPIENIA I PREZENTACJE

10:00 – 10:15 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Maciej Lignowski, - Prezes Zarządu
„Szkolenia maszynistów – wykwalifikowana kadra – sprawne działanie przewoźnika pasażerskiego”  
10:15 – 10:30 PREZENTACJA FIRMY PARTNERSKIEJ
10:30 – 10:45 Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. Czesław Sulima - Członek Zarządu
„Utrzymanie taboru – ważny element w procesie przewozów pasażerskich” 
10:45 – 11:00 PREZENTACJA FIRMY PARTNERSKIEJ
11:00 – 11:15 Koleje Dolnośląskie S.A.*
11:15 – 11:30 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO*
11:30 – 11:45 PREZENTACJA FIRMY PARTNERSKIEJ
12:00 – 12:15 IPS TABOR
„Zasilanie w taborze kolejowym – analiza”
12:15 – 12:30 Prezentacja firmy z branży

13:00 – 14:00 Obiad

14:00 – 15:00 PANEL VI
FORUM DYSKUSYJNE „Innowacyjne rozwiązania modernizacji lokomotyw i EZT”  

MODERATOR: Maciej Andrzejewski, Dyrektor Instytutu
Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”

15:00 – 18:30 PANEL VII
WYSTĄPIENIA I PREZENTACJE

15:00 – 15:15 Koleje Małopolskie Sp. z o.o.*
15:15 – 15:30 PREZENTACJA FIRMY PARTNERSKIEJ 
15:30 – 15:45 Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. Andrzej Wasilewski, Członek Zarządu 
"Rozwój kolei aglomeracyjnych determinowany komfortowym taborem i przyjazną taryfą biletową" 
15:45 – 16.00 Prezentacja firmy ThyssenKrupp 
16:15 – 16:30 Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.* 
16:30 – 16:45 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Sławomir Pipke, Dyrektor ds. Eksploatacji 
17:00 – 17:15 CSI INWEST Sp. z o.o. 
17.15 – 17.30 Koleje Śląskie Sp. z o.o.* 

17:30 – 18:45 PANEL VIII
WYSTĄPIENIA I PREZENTACJE - TABOR TOWAROWY

17:30 – 17:15 PKP CARGO SA *
„Potencjał Spółki – projekt CARGO 20 – unowocześnianie taboru kolejnym etapem rozwoju”  
17:15 – 17:30 PREZENTACJA FIRMY PARTNERSKIEJ 
17:45 – 18:00 PKP LHS Sp. z o.o.* 
18:00 – 18.15 Siemens Polska Sp.  z o.o.

19:30 Kolacja

III dzień 12.06.2019 - środa

9:30 – 11:00 PANEL IX Śniadanie z Izbą

9:30 – 10:15 Dyskusja otwarta z uczestnikami konferencji  
MODERATOR: Bartłomiej Buczek, Członek Zarządu, 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp.  z o.o. 
10:15 – 10:30 Prezentacja firmy z branży 
10:15 – 10:30 Instytut Kolejnictwa, Zakład Pojazdów Szynowych*
„Sposoby podnoszenia efektywności pracy pojazdów szynowych”  
10:30 – 10:45 IPS TABOR, Jarosław Czerwiński, Zastępca Dyrektora Instytutu 
10:30 – 10:45 Prezentacja firmy z branży 
10:45 – 11:00 Losowanie upominków wśród uczestników konferencji

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali: 

 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 
 • Ministerstwo Energii,
 • Urząd Transportu Kolejowego,
 • Instytut Kolejnictwa,
 • NCBiR
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
 • Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych  
 • w Polsce,
 • PKP INTERCITY S.A.
 • PKP CARGO S.A.,
 • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. 
 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,
 • Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
 • „Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. 
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
 • Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
 • Koleje Śląskie Sp. z o.o.
 • Koleje Dolnośląskie S.A.
 • Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
 • Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
 • Koleje Małopolskie Sp.
 • DB CARG Polska S.A.
 • Rail Polska Sp. z o.o.
 • Lotos Kolej Sp. z o.o.
 • Kolej Bałtycka S.A.
 • CTL Logistics Sp. z o.o.
 • Metro Warszawskie Sp. z o.o.
 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • Tramwaje Śląskie S.A.
 • Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
 • Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.
 • Miejskie Przedsiębiorstwa Komunikacyjne
 • w Krakowie, Łodzi, Częstochowie, Wrocławiu, Poznaniu,
 • Producenci: PESA, NEWAG, ALSTOM, SIEMENS, STADLER 
 • Politechniki: Śląska, Krakowska, Warszawska, Poznańska, Rzeszowska
 • Przedsiębiorcy z branży. 

 
**)Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w programie.
*) W trakcie uzgodnień 

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ
  grupa MTM | najlepsze strony www