MenuMenu
MODERNIZACJATABORU SZYNOWEGO

Program 2014

Patronat honorowy konferencji:

 

23 kwietnia – środa

13.00-14.00 rejestracja oraz zakwaterowanie uczestników konferencji
14.00-15.00 lunch
15.00 uroczyste otwarcie konferencji

Adam Przybyło- Prezes, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Witold Bawor- Dyrektor Zarządzający, PKP CARGO S.A.

Uroczyste przyjęcie w poczet firm członkowskich
Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei firmy:

 • „SOSNOWSKI” Sp. z o.o. Sp. k.
 • ATENDE S.A.
 • TRANSCOMFORT Sp. z o.o.

PANEL I 15.30 – 16.45 Wystąpienia zaproszonych gości 

 

 • Urząd Transportu Kolejowego - Cezary Musiał, Naczelnik Wydziału, Departament Bezpieczeństwa Kolejowego, „Zadania i obowiązki podmiotów sektora kolejowego w zakresie rejestracji pojazdów kolejowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM)”
 • Instytut Kolejnictwa - Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora, „Perspektywy rozwoju rynku taboru kolejowego w Polsce”
 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - Bartłomiej Buczek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów, „Postulowane kierunki rozwoju taboru w kolejowych przewozach regionalnych i aglomeracyjnych”
 • „MEDCOM Sp. z o.o. - Wojciech Drąg, Zastępca Dyrektora Handlowego ds. trakcji, „Modernizacja systemów zasilania taboru szynowego”
 • Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce - Leszek Miętek, Prezydent, temat prezentacji w uzgodnieniu

16.45- 17.00 Przerwa kawowa

PANEL II 17.00 – 18.15  Wystąpienia zaproszonych gości

 

 • „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. - Czesław Sulima, Członek Zarządu, Dyrektor Eksploatacyjny, „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. – dokonania i plany inwestycyjne”
 • ENTE Sp. z o.o. - Bartłomiej Wszołek, Zasępca Dyrektora Pionu Rozwoju, „Systemy zintegrowane najnowsze rozwiązania ENTE dla kolei”
 • Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o. (temat prezentacji w uzgodnieniu)
 • PUT GRAW Sp. z o. o. - Juliusz Grabczyk, Prezes Zarządu, „Laserowe stanowisko do pomiaru parametrów geometrycznych kół taboru”
 • Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. - Ryszard Grygiel, Kierownik Sprzedaży (temat prezentacji w uzgodnieniu)
 • Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. - (temat prezentacji w uzgodnieniu)
 • Prezentacja firm z branży

20.00 Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości  

24 kwietnia – czwartek

8.00 – 9.00 Śniadanie

PANEL III 10.00 – 11.30 Wystąpienia i prezentacje

 

 • AKALA FARAONE Sp. z o.o. - Tomasz Zarychta, Przedstawiciel, „Zaplecze techniczno-naprawcze; bezpieczna praca na wysokości”
 • Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - Paweł Stefański, Dyrektor Pionu Eksploatacyjnego, (temat prezentacji w uzgodnieniu)
 • Prezentacja firm z branży
 • ELESTER – PKP Sp. z o.o. - Ryszard Jurczyński, Dyrektor ds. Rozwoju, „Racjonalne korzystanie  z energii trakcyjnej – licznik LE3000plus”
 • HEICO Poland Sp. z o.o. - Krzysztof Włodarz,Dyrektor Generalny, „Jak skutecznie zabezpieczyć połączenia śrubowe przed luzowaniem”
 • PKP INTERCITY S.A. - Zbigniew Ciemny, Dyrektor Biura Taboru, „Plany inwestycyjne taboru w PKP INTERCITY S.A.”
 • AKSEL SP z o.o. (temat prezentacji w uzgodnieniu)

 

11.30 – 13.00 PANEL DYSKUSYJNY „Zezwolenia i świadectwa UTK” panel z udziałem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztofa Dyla oraz grona Ekspertów UTK

Prowadzący: Bartłomiej Buczek – Ekspert Izby

13.00 – 14.00 Obiad  

PANEL IV 14.00 – 17.00 Wystąpienia/prezentacje

 

 • Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. - Marek Nitkowski, Członek Zarządu, „Modernizacja EZT EN 57 – doświadczenia i oczekiwania użytkownika”
 • Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe KOLTECH Sp. z o.o. - Albert Robert Polak, Prezes Zarządu, „Korpusy stalowe jako alternatywa korpusów żeliwnych w obrabiarkach skrawających”
 • PKP CARGO S.A. - Władysław Reducha, Zastępca Dyrektora Biura Taboru, ,,Modernizacja lokomotyw SM48/ST48 PKP CARGO S.A.”
 • ASBUD Sp.z o.o. - Bernard Lichtberger, Nowe technologie monitorowania wagonów. Bezpieczeństwo silników spalinowych – właściwy poziom oleju silnikowego. Nowe technologie podbijarek” 
 • ATEM – POLSKA Sp. z o.o. - Piotr Kubicki, Business Development Manager, „Nowoczesne instalacje telekomunikacyjne w transporcie”
 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - Sławomir Pipke, Dyrektor ds. Eksploatacji, „Modernizacja kabiny elektrycznych zespołów trakcyjnych na przykładzie PKP SKM w Trójmieście
 • IMPOL – 1 F.Szafrański Spółka Jawna - Ryszard Żak,  Dyrektor ds. Technicznych, „Komponenty elektrotechniki kolejowej firmy SCHALTBAU GmbH”
 • ALDA POLSKA Sp. z o.o. - Ignacy Chyla,  Dyrektor Zarządzający, „Nowoczesne urządzenia przetokowe”

17.45 Zbiórka przed hotelem
18.00 Wyjazd
18.30 „Bosmańska Przygoda” – Surf Tawerna, Chałupy

25 kwietnia – piątek

8.00 – 9.00 Śniadanie
10.00 Dyskusja oraz podsumowanie konferencji

Losowanie upominków wśród uczestników konferencji

11.00 Zbiórka przed hotelem
12.00 Wizyta studyjna (przejazd autokarem do Gdyni) PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. – zaplecze techniczne – stacja postojowa Gdynia Cisowa.

W programie wizyty studyjnej, między innymi:

 • EN 57 – zmodernizowany przez Tabor Szynowy Opole SA
 • EN 57 – zmodernizowany przez PESA Bydgoszcz SA
 • Lokomotywa elektryczna DRAGON (NEWAG)
 • Lokomotywa spalinowa TRAXX (BOMBARDIER)
 • Lokomotywa wielosystemowa HUSARZ (SIEMENS)

14.00  Zakończenie konferencji

I Wystawa „MODER-SERWIS”

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Aleksandra Jasińska tel. 508 501 037

Uczestnicy wystawy:

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali również:

 • Koleje Dolnośląskie S.A.,
 • Koleje Śląskie Sp. z o.o.,
 • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.,
 • Tramwaje Śląskie S.A.,
 • CoRail
 • Przedsiębiorcy.

Do dyspozycji Gości konferencji:

 • bezpłatny parking,
 • łączność WiFi
 • centrum FITNESS & WELLNESS (w godzinach 10.00 – 22.00)
 • basen,
 • sauna sucha (fińska)
 • sauna parowa,
 • siłownia

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ