STRONA ARCHIWALNASerdecznie zapraszamy na naszą nową stronę: IZBAKOLEI.PL
MenuMenu
TABOR SZYNOWY - ZAKUP, MODERNIZACJA, UTRZYMANIE

Relacja 2014

Jastrzębia Góra gościła w dniach 23 -25 kwietnia 2014 r. uczestników XI Konferencji „Modernizacja Taboru Szynowego”. Wydarzeniu, które obfitowało w liczne prelekcje, rozmowy handlowe towarzyszyły dwie wystawy- pierwsza edycja „Moder- Serwis oraz pokaz pociągów i lokomotyw kilku przewoźników w tym Lotos Kolej Sp. z o.o.

Wielomiesięczne przygotowania do konferencji zostały zwieńczone w środowe popołudnie 25 kwietnia. Tego dnia Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Adam Musiał, dokonał otwarcia wydarzenia. Po nim w powitania gości dokonał pan Władysław Reducha z PKP Cargo S. A. Podczas krótkiej części oficjalnej Izba, w zgodzie z przyjętym obyczajem, wprowadziła cztery firmy w poczet podmiotów zrzeszonych w samorządzie. Firmami, które w Jastrzębiej Górze dostąpił tego zaszczytu były:

 • „SOSNOWSKI” Sp. z o.o. Sp. k.
 • ATENDE S.A.
 • TRANSCOMFORT Sp. z o.o
 • Novamedia innovision Sp. z o.o
 • PPHU ”MASCORT  3”  Mirosław Marek.

Pierwszy panel konferencji zdominowały prezentacje przedstawicieli instytucji patronujących imprezie oraz jej partnerów. Rozpoczął Bartłomiej Buczek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów    PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.(Srebrny Partner) omawiając kierunki rozwoju taboru w kolejowych przewozach regionalnych i aglomeracyjnych. Urząd Transportu Kolejowego reprezentował Piotr Sieczkowski, Główny Specjalista, Departament Bezpieczeństwa Kolejowego, który omówił zadania i obowiązki podmiotów sektora kolejowego w zakresie rejestracji pojazdów kolejowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM). Ze strony Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce wystąpił wiceprezydent Sławomir Centkowski w swojej prezentacji omawiając wady i zalety kabiny maszynisty.

Srebrnego Partnera, konferencji firmę Sesto Sp. z o. o. (Srebrny Partner) reprezentował nowo wybrany Prezes Zarządu Piotr Sakowski, który przedstawił zasady pomiaru energii elektrycznej w pojazdach trakcyjnych. Po nim wystąpił Wojciech Drąg, zastępca Dyrektora Handlowego ds. trakcji w MEDCOM Sp. z o.o. (Brązowy Partner), który nakreślił modernizację systemów zasilania taboru szynowego.

Panel drugi otworzyło wystąpienie Marka Nitkowskiego, Członka Zarządu Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.,  który opowiedział o doświadczeniach spółki związanych z modernizacją EZT EN 57. Następnie przedstawiciel ENTE Sp. z o.o. (Brązowy Partner), Bartłomiej Wszołek, Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju nakreślił najnowsze rozwiązania firmy dla kolei. Panowie Michał Grabowski i Tadeusz Sanecki z  Przedsiębiorstwa HAK Sp. z o.o. przedstawili swoją optykę na transport bliski każdemu. Z ramienia     Szybkiej Kolei  Miejskiej Sp. z o.o. prelekcje wygłosiła Agata Bogucka omawiając modernizację taboru i zaplecza technicznego SKM w Warszawie. Zalety laserowego stanowiska do pomiaru parametrów geometrycznych kół taboru przedstawił natomiast Juliusz Grabczyk, Prezes PUT GRAW Sp. z o. o.   Fabrykę Obrabiarek RAFAMET S.A. reprezentował Ryszard Grygiel, Kierownik Sprzedaży, który zapoznał słuchaczy z obrabiarkami do technologicznych linii produkcji i naprawy zestawów kołowych. Część drugą konferencji zakończyła prezentacja Ryszarda Żaka, Dyrektora ds. Technicznych w     IMPOL – 1 F. Szafrański Spółka Jawna, który omówił komponenty elektrotechniki kolejowej firmy  SCHALTBAU GmbH.

Kolejny panel odbył się w czwartkowe przedpołudnie. Otworzyło go wystąpienie Tomasza Zarychty z AKALA FARAONE Sp. z o.o. (Brązowy Partner),, który to zajął się tematem zaplecza techniczno-naprawczego i bezpieczną pracą na wysokości. Następnie Paweł Stefański, Dyrektor Pionu Eksploatacyjnego Eugeniusz Trybała Naczelnik Pomorskiego Oddziału  Przewozy Regionalne Sp. z o.o. przedstawił szanse związane z poprawą jakości przewozów poprzez inwestycje taborowe. Kaliską Novamedia Innovision Sp. z o.o. reprezentował  Eryk Woźniak, Dyrektor Sprzedaży, przedstawiając prelekcję dotyczącą platformy systemów elektronicznych. Modernizacja kabiny EZT była tematem wystąpienia Sławomira Pipke z PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Po nim miała miejsce prelekcja dwujęzyczna, bowiem nowe technologie monitorowania wagonów zaprezentował Bernhard Lichtberger Dyrektor i Założyciel Firmy„System7 Railsupport GmbH”. O skutecznym zabezpieczeniu połączenia śrubowego przed luzowaniem opowiedział natomiast zgromadzonym Dyrektor Generalny HEICO Poland Sp. z o.o., Krzysztof Włodarz. Na zakończenie tej części Ryszard Cygankiewicz z NEWAG GLIWICE S.A. przedstawił lokomotywy DRAGON i GRYFFIN.

Kolejna odsłona konferencji była najkrótsza bowiem obejmowała dwie prezentacje. PKP INTERCITY S.A. reprezentował Zbigniew Ciemny, Dyrektor Biura Taboru, nakreślając plany inwestycyjne taboru w PKP INTERCITY S.A. Natomiast Bogusław Maciejewski, Project and Sales Manager – Deuta-Werke Gmbh oraz Dominik Tomanek, Kierownik Projektów Kolejowych – AKSEL Sp. z o.o. (Srebrny Partner) przedstawili produkty Deuta-WERKE w krajowych systemach bezpieczeństwa i ETCS.

Po zakończeniu tej części odbył się panel dyskusyjny dotyczący zezwoleń i świadectw UTK z udziałem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztofa Dyla. Moderatorem dyskusji był natomiast Bartłomiej Buczek.

Po jej zakończeniu rozpoczął się ostatni, piaty, panel. Zaczął- Czesław Sulima, Członek Zarządu, Dyrektor Eksploatacyjny w Kolejach Mazowieckich – KM” sp. z o.o., który omówił dokonania i plany inwestycyjne spółki. Po nim kolejno prezentacje wygłosili:

 • Albert Robert Polak, Prezes Zarządu KOLTECH Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe, który omówił zagadnienie korpusów stalowych jako alternatywy korpusów żeliwnych w obrabiarkach skrawających.
 • Przemysław Czyż z Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o., który zaprezentował nowoczesne rozwiązania zasilania gwarantowanego w pojazdach szynowych.
 • Władysław Reducha,  Zastępca Dyrektora Biura Taboru w PKP CARGO S.A streścił modernizację lokomotyw SM48/ST48 PKP CARGO S.A.

Firmę  ATEM – POLSKA Sp. z o.o. reprezentował natomiast Piotr Kubicki, Business Development Managera a tematem jego prelekcji były nowoczesne instalacje telekomunikacyjne w transporcie.  Jarosław Kowalski, Dyrektor Departamentu w PKP Informatyka Sp. z o. o. przedstawił zagadnienia związane z monitoringiem GPS pociągów. Natomiast Ryszard Jurczyński, Dyrektor ds. Rozwoju  ELESTER – PKP Sp. z o.o. nakreślił racjonalne korzystanie  z energii trakcyjnej – licznik LE3000plus.

Przez cały czas trwania konferencji na holu hotelowym odbywała się wystawa „Moder-Serwis” podczas, której wystawiło się kilkanaście firm:

 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,
 • DEUTA-WERKE/AKSEL,
 • SESTO Sp. z o.o.,
 • MEDCOM Sp. z o.o.,
 • AKALA Faraone Sp. z o.o.,
 • POLGARD s.c.,
 • ASTE Sp. z o.o.,
 • Nexans Polska Sp. z o.o.,
 • Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.,
 • HEICO Poland Sp. z o.o.,
 • IMPOL – 1 F.Szafrański,
 • COMMTEST Kazimierz Kuś,
 • PIXEL Sp. z o.o.,
 • HellermannTyton GmbH,
 • ASBUD Sp. z o.o.

Największe wrażenie Dużym zainteresowaniem cieszył się spośród eksponatów robił symulator, który umożliwiał prowadzenie lokomotywy a wystawiony przez Cargomaster Sp. z o. o.

Ostatnim akcentem konferencji była wizyta studyjna na zapleczu technicznym i stacji postojowej PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni Cisowa. Uczestnicy mieli tam możliwość zwiedzenia lokomotyw udostępnionych przez Lotos Kolej Sp. z o. o., PKP Cargo S. A. i innych. Gościom udostępniono zatem:

 • EN 57 – zmodernizowany przez Tabor Szynowy Opole SA
 • EN 57 – zmodernizowany przez PESA Bydgoszcz SA
 • Lokomotywę elektryczną DRAGON (NEWAG)
 • Lokomotywę spalinową TRAXX (BOMBARDIER)
 • Lokomotywę wielosystemową HUSARZ (SIEMENS)
 • Lokomotywę GRIFFIN (NEWAG).

Reasumując podkreślić należy szeroki wachlarz tematyczny jaki obejmowała konferencja. Można stwierdzić, że prezentacje i rozmowy kuluarowe pozwoliły nakreślić główne zagadnienia i bolączki związane z modernizacją taboru szynowego. Podkreślić należy także, że silną stroną tegorocznej edycji było poszerzenie zakresu wątków o szynowy transport miejski – uczestnikami konferencji były między innymi Tramwaje Warszawskie Sp.z o.o.. Pozwoli to w przyszłości na bardziej kompleksowe budowanie zakresu programowego a tym samym umożliwi firmom uczestniczącym na wzmocnienie swojej pozycji na rynku lub też poszukanie nowych możliwości rynkowych.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ