STRONA ARCHIWALNASerdecznie zapraszamy na naszą nową stronę: IZBAKOLEI.PL
MenuMenu
XVIII Konferencja

XVIII Konferencja

MODERNIZACJA TABORU SZYNOWEGO - ZAKUP I UTRZYMANIE

Relacja

Konferencja MODERNIZACJA TABORU SZYNOWEGO - ZAKUP I UTRZYMANIE

10-12 czerwca 2019 r., Wisła 

Zakup lub utrzymanie- od wielu miesięcy branża kolejowa zadaje pytanie dotyczące taboru. Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała konferencję, której celem była analiza obecnego stanu jak również zaprezentowanie kierunków rozwoju taboru szynowego w Polsce.

W ramach wydarzenia prelegenci poruszyli zagadnienia z zakresu finansowania zakupu, modernizacji, utrzymania oraz eksploatacji jednostek taborowych. Podjęto także rozmowy dotyczące zaplecza
utrzymaniowego, szkolenia kadr, bezpieczeństwa oraz ekonomiki przewozów.

Kluczowe był jednak modernizacje, naprawy, zakupy były jednak zagadnieniami kluczowymi.

Zanim jednak uczestnicy skoncentrowali się na strategicznych obszarach firmom: 

 • Przewozy Regionalne Sp.  z o.o. 
 • CSI INVEST Sp. z o.o.,     
 • TRAFECO Spółka Jawna Artur Strug – Mirosław Łukiewski,   
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ROLMETAL T.Kubańska, J.Kubański Sp.J.,
 • STRATIFORME POLSKA Sp. z o. o., 
 • Grupa – Topex Sp. z o. o.,
 • PRIS System Sp. z o.o. 

wręczono certyfikaty przyjęcia w poczet Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Otwarcia konferencji dokonali Adam Musiał (Dyrektor Generalny) i Dorota Markiewicz (Dyrektor), natomiast list ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka do uczestników przeczytał Aleksander Wołowiec- Koordynator Komitetu Sterującego Komponentu Kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego

Instytucje- finansowanie, innowacje, homologacje

Aleksander Wołowiec był także pierwszym prelegentem. Streścił on i scharakteryzował aspekty przemysłowe programu budowy CPK.  Po nim Przemysław Wróbel - Doradca Dyrektor CUPT, omówił sprawne pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie funduszy unijnych. Przedstawił on między innymi beneficjentów Działania 5.2 - Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Tabor):

 • Koleje Mazowieckie – 4 projekty na łączną kwotę UE ponad 580,25 mln PLN;
 • Szybka Kolej Miejska w Warszawie – projekt na kwotę UE ponad 202,66 mln PLN w tym budowa zaplecza dla taboru;
 • Szybka Kolej Miejska w Trójmieście – projekt na kwotę UE ponad 160,00 mln PLN;
 • Województwo Podkarpackie – projekt na kwotę UE ponad 116,90 mln PLN w tym budowa zaplecza dla taboru;
 • Koleje Dolnośląskie – projekt na kwotę UE ponad 85,10 mln PLN;
 • Województwo Wielkopolskie – projekt na kwotę UE ponad 48,75 mln PLN;
 • Województwo Małopolskie – projekt na kwotę UE ponad 32,61 mln PLN. 

Finansowanie innowacyjnych rozwiązań w projekcie InnoPKP przedstawiła Agata Liwska-Gołoś - Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami (NARODOWE CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU). InnoPKP jest podzielony na etapy realizacji. Do kolejnych etapów przechodzą coraz mniej liczni wykonawcy. Natomiast  do ostatniej fazy dopuszczony zostanie podmiot (bądź kilka podmiotów), którego produkt w najwyższym stopniu osiągnie zakładane parametry. W przypadku spełnienia przez prototyp zakładanych wymogów, zaplanowane jest uzyskanie homologacji i faza testowania, a finalnie dostawa innowacyjnych pojazdów do PKP IC. 

Paweł Szaciłło – Dyrektor, Sektor Transportu i Infrastruktury - Departament Projektów Sektorowych BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO omówił rolę i doświadczenia BGK w finansowaniu sektora kolejowego. 

Marta Pachołek-Zegar Sieć Badawcza Łukasiewcz IPS Tabor omówiła proces homologacji nowego tramwaju w Polsce w tym pomiar nacisków statycznych wywieranych na tor przez poszczególne osie tramwaju, badania oświetlenia tramwaju, sprawdzenie elementów bezpiecznego systemu oszklenia w tramwaju czy też badanie układu hamulcowego tramwaju. Natomiast Janusz Hodorowski - Starszy Specjalista z Instytutu Kolejnictwa omówił najnowsze rozwiązanie zastosowania zaworu.

Przewoźnicy- tabor, tabor i… utrzymanie 

W ramach konferencji swoje rozwiązania dotyczące taboru przedstawili przewoźnicy tak pasażerscy jak i towarowi. 

Jarosław Oniszczuk – Członek Zarządu i  Adam Laskowski – Członek Zarządu z PKP Intercity SA, przedstawili spółkę jako inwestora, który rozważa różne możliwości zakupu taboru, przy czym nie zapomina o inwestowaniu w naprawy posiadanego.  

Jacek Kosiński – Członek Zarządu (CS Natura Tour) omówił wykorzystanie symulatorów w procesie szkolenia maszynistów. Stwierdził on między innymi, że:  

Przepisy prawa nie nakładają na UTK obowiązku uznawania (certyfikowania) symulatorów pojazdów kolejowych, jednakże w ramach działań nadzorczych weryfikowane ma być spełnianie przez nie wskazanych powyżej wymagań. Szkolenia realizowane na urządzeniach niespełniających wymagań rozporządzenia mogą zostać zakwestionowane Podsumowując, szkolenia i egzaminy kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectw maszynisty oraz szkolenia i sprawdziany wiedzy i umiejętności maszynistów mogą być realizowane tylko i wyłącznie na symulatorach spełniających wymagania rozporządzenia. 

Piotr Malarski, pełnomocnik zarządu Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., streścił problemy i koszty związane z usterkami pojazdów spowodowanych kolizjami ze zwierzętami.

Sławomir Pipke – Dyrektor ds. Eksploatacji z PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., w prezentacji „Szkolenia maszynistów – wykwalifikowana kadra – sprawne działanie przewoźnika pasażerskiego” powiedział, że:  

W PKP SKM program szkolenia został rozszerzony o zajęcia z wykorzystaniem symulatora pojazdu kolejowego w wymiarze 3 godzin na osobę. Cały program to 301 godzin zajęć, w tym 61 godzin zajęć praktycznych przy wymaganych 298 godzinach, w tym 58 praktycznych. 

Joanna Ryfa, pełnomocnik zarządu ds. systemów bezpieczeństwa KOLEJE MAZOWIECKIE – KM SP. Z O.O. , streściła inwestycje w tabor oraz zaplecza techniczne. Powiedziała między innymi:

Spółka rozpoczęła intensywne prace nad nowym przedsięwzięciem związanym z budową zaplecza technicznego w Sochaczewie, gdzie wykonywane będą naprawy w poziomie utrzymania P4 oraz P5 wszystkich pojazdów KM, a także przeglądy w poziomie utrzymania P3. Spółka jest obecnie na etapie oceny efektywności przedsięwzięcia. 

Mirosław Hawryluk – Komisarz Odbiorczy z PKP LHS SP. Z O.O. przedstawił kwestie utrzymania pojazdów kolejowych w spółce: 

W LHS wprowadzono odblaskowe logo na lokomotywach. Prowadzi się systemowe działania polegające na analizie zdarzeń potencjalnie wypadkowych związanych z defektami lokomotyw oraz wprowadzono elektroniczny rejestr usterek występujących podczas eksploatacji lokomotyw, co pozwala nadzorować ryzyko i podejmować właściwe działania korygujące  lub zapobiegawcze. Ponadto LHS wprowadziła system kontroli dostaw części i podzespołów. 

Maciej Lignowski – Prezes Zarządu PKP SKM zaprezentował politykę taborową spółki. Natomiast Wojceich Janik, Dyrektor Działu Zarządzania Przewozami w Kolejach Śląskich zaznaczył w prezentacji „Rekuperacja – doświadczenia Spółki Koleje Śląskie”, że: 

W spółce prowadzone są analizy zużycia i oddania energii trakcyjnej i zostały zidentyfikowane następujące problemy- na postojach między pociągowych, w szczególności nocą grzania przez maszynistów całego składu pociągu oraz pozostawianie uruchomionych pojazdów trakcyjnych wyłączonych z ruchu czasami przez 2 lub 3 tygodnie. 

Przedstawiciel PKP CARGO SA, Krzysztof Chwaja – Dyrektor Biura Taboru i Wsparcia Technicznego zaprezentował potencjał Spółki szczególnie w unowocześnianiu taboru.  

Wojciech Placer – Specjalista ds. Utrzymania Taboru w Lotos Kolej Sp. z o.o., omawiając prezentację „Modernizacje parku lokomotyw oraz wagonów i odnawianie floty przewoźnika towarowego na przykładzie LOTOS Kolej Sp. z o.o.” przedstawił założenia innowacyjnych projektów. Podkreślił, że: 

LOTOS Kolej razem z Grupą LOTOS i LOTOS Lab, przedstawicielami środowisk naukowych oraz producentami taboru rozpoczęło prace nad koncepcją projektu dotyczącego przeprowadzenia modernizacji spalinowej lokomotywy manewrowej do wersji hybrydowej z zasilaniem wodorowym i elektrycznym. 

Złoci Partnerzy- o produktach, o latach minionych…

Partnerem technologicznym była firma MEDCOM Sp. z o.o.  Michał Łagosz – Kierownik Działu Konstrukcji Mechanicznych w prezentacji „Nowe kierunki rozwoju urządzeń energoelektronicznych firmy MEDCOM” przedstawił między innymi nowoczesne rozwiązania oparte na technologii węglika krzemu (SiC) poprzez zwiększenie częstotliwości pracy przetworników mocy, redukcję masy i rozmiaru urządzenia oraz dalsze zmniejszenie strat w układzie. 

W przypadku firmy ZEP/ "PREXPOL" J.PISKOR I J.WALKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, (Złoty Partner) Robert Świercz  – Manager scharakteryzował działania w służbie kolei w Polsce w tym profesjonalną sieć bardzo dobrze wyszkolonych i doświadczonych doradców technicznych oraz szeroki  asortyment ponad 5000 produktów służący różnym gałęziom przemysłowym jak i pozaprzemysłowym. 

Grupa TOPEX (Złoty Partner) i Witold Penczek – Doradca Techniczno-Handlowy, dokonał krótkiej charakterystyki nowoczesnych narzędzi tak dla profesjonalistów jaki i osób indywidulanych. Prelegent zaznaczył, że: 

Ułatwiamy życie ludziom, którzy używają narzędzi. Jesteśmy jednym z największych dostawców narzędzi ręcznych i elektronarzędzi w Europie.

Natomiast firma Pixel Sp. z o.o., także Złoty Partner, świętuje w tym roku 25- lecie istnienia i o tym była prezentacja Sławomira Jankowskiego.  

Wspomnieć należy, że kolejnym złotym partnerem była firma Orapi, która według słów Jacka Rybińskiego na polu marketingu działa nietypowo stąd pomysł zasponsorowania biesiady oraz pokazu laserów. 

Prezentacje- innowacyjnie… 

W ramach konferencji odbyło się ponad 40 prezentacji. Podjęto w nich wiele tematów i poruszono sporo zagadnień, które mogą znacząco wpłynąć na przyszły kształt debaty dotyczącej taboru szynowego w naszym kraju. 

Firma 3M Poland Sp. z o.o. (Rohit Ramdey – Global Business Development Manager – Rail, Wojciech Ślaski – Application Engineering Specjalista), omówili globalne rozwiązania 3M dla poprawy komfortu pasażerów i zwiększenia efektywności odnawiania taboru. Artur Cynar, koordynator z firmy Lankwitzer Polska Sp. z o.o., przedstawił rozwiązanie EvoKure © jako innowacyjne na rynku. Komponenty dla branży kolejowej firmy Siemens Sp. z o.o. przedstawili Katarzyna Skowrońska – Specjalista, Łukasz Bancarzewski – Kierownik Produktu. Konrad Piotrowski – Kierownik Rynku Lokomotyw firmy Newag SA omówił ofertę spółki dla przewoźników towarowych.

Mariusz Syldatk, dyrektor handlowy z Sosnowski Sp. z o.o., zaprezentował technologie umożliwiające obsługę taboru w zapleczach obsługowo-naprawczych dla poziomu utrzymania od P1 do P5. Natomiast bezpieczeństwo połączeń przewodów w nowym i modernizowanym taborze kolejowym streścił Dariusz Chiliński, kierownik w firmie Phoenix Contact Sp. z o.o. Ponadto Grzegorz Wojciechowski – Dyrektor Marketingu NOVOL zaprezentował nowoczesne zastosowania powłok lakierniczych w branży kolejowej. 

O kierowanych przez siebie firmach oraz rozwiązaniach jakie posiadają dla taboru kolejowego opowiedzieli Damian Midura, prezes w Midura Group Sp. z o.o. (opowiedział o poprawie warunków pracy przez zmianę sposobu myślenia) oraz Sebastian Kamecki – Prezes Zarządu CSI Inwest Sp. z o.o. (o rocznej pracy firmy na rynku).  Co się tyczy firmy ABB SP. Z O.O. to Dawid Szkucik – Kierownik Obszaru Sprzedaży, omówił nowoczesne rozwiązania trakcyjne dla pojazdów szynowych.

Firma Lantal Textiles AG i Anna Siwińska – Dyrektor ds. Sprzedaży, przedstawiła materiały tekstylne w pojazdach szynowych. Ilona Jacob, dyrektor z HERBERT KNEITZ GMBH, streściła tkaniny w kolejnictwie oraz szerokie możliwości wdrożenia wzoru. Kolejna z pań, Małgorzata Kszczotek (Dyrektor Handlowy i Administracyjny) z STRATIFORME POLSKA SP. Z O.O. pokazała przykładowe projekty modernizacyjne taboru.  

Laureata konkursu „Teraz Polska”  firmę Ente Sp. z o.o. reprezentowali Bartłomiej Wszołek – Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju i Rafał Gwiazda – Dyrektor ds. Sektora Kolejowego, którzy zaprezentowali produkt o nazwie AWIA FLASH czyli system detekcji rozbłysków na styku pantograf/sieć trakcyjna. 

Prezentacja Szymona Szumiło, prezesa z Mankiewicz Lakiery Przemysłowe Sp. z o.o. dotyczyła kwestii tego co widzi ludzkie oko i tego jak powinno się oceniać wygląd powłok lakierniczych. Firma Aksel Sp. z o.o. (Tatiana Mazur) przedstawiła aplikację ConSEL jako pomoc w procesie utrzymania taboru. Przedstawiciel firmy Voith Turbo Sp. z o.o., Marcin Bocianowski – Specjalista ds. Sprzedaży, omówił nowoczesne komponenty pojazdów szynowych. A dwujęzyczna prezentacja firmy ISOFLEX AB (Thomas Vissgarden – CEO, Franciszek Seul – Reprezentant) dotyczyła izolacji MANIFLEX w transporcie szynowym. 

W programie konferencji znalazły się także dwa panele dyskusyjne. Pierwszy dotyczył zagadnienia budowy taboru przyszłości. Moderatorem był Kamil Grotnik –  Manager programu InnoPKP z NCBR a uczestnikami: 

 • CUPT– Przemysław Wróbel – Doradca Dyrektora CUPT
 • PKP CARGO S.A. – Krzysztof Chwaja – Dyrektor Biura Taboru i Wsparcia Technicznego
 • PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. – Maciej Lignowski – Prezes Zarządu
 • KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O. – Włodzimierz Wilkanowicz – Prezes Zarządu
 • NEWAG S.A. – Adam Magiera – Dyrektor Marketingu
 • MEDCOM SP. Z O.O. ­– Michał Łagosz – Kierownik Działu Konstrukcji Mechanicznych 

Drugi panel dotyczył innowacyjnych rozwiązań modernizacji lokomotyw i EZT i był moderowany przez Jarosława Czerwińskiego, zastępcy dyrektora IPS Tabor. 

Uczestnikami byli: 

 • NEWAG S.A. – Zenon Radzik – Zastępca Kierownika Działu Badań i Rozwoju
 • CARGOTABOR Sp. z o.o. – Wiesław Szafrański – Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Technologii i Utrzymania Zasobów Produkcji
 • PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. – Sławomir Pipke – Dyrektor ds. Eksploatacji
 • LOTOS Kolej Sp. z o.o. – Wojciech Placer – Specjalista ds. Utrzymania Taboru
 • SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH „TABOR” - Rafał Cichy – Kierownik OCW  

 

PATRONAT KONFERENCJI

PARTNER TECHNOLOGICZNY

PARTNER ZŁOTY

      

 

PARTNER SREBRNY

    

PARTNER BRĄZOWY

           

PATRONAT MEDIALNY

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ